Cô gái nhặt được viên kim cương lớn nhất Trung Quốc

ac8f16a975.jpeg
Ngày 21/12/1977, Ngụy Chấn Phương, 21 tuổi, thấy mảnh ruộng bên cạnh chưa được cuốc nên bước sang làm hộ. Đến nhát thứ hai, một vật thể lạ óng ánh hiện ra…
scroll to top